نمایش 1–4 از 6 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

RESISTOR FUSE-0/5A

فیوز مقامتی ، فیوزی به شکل معمولی در سایز کوچک است . فیوز مقاومتی نیاز به جافیوز ندارد که از

RESISTOR FUSE-1A-250V

فیوز مقامتی ، فیوزی به شکل معمولی در سایز کوچک است . همچنین نیاز به جافیوز ندارد که از مزیت

RESISTOR FUSE-2/5A-250V

فیوز مقامتی ، فیوزی به شکل معمولی در سایز کوچک است . همچنین نیاز به جافیوز ندارد که از مزیت

RESISTOR FUSE-250MA-250V

فیوز مقامتی ، فیوزی به شکل معمولی در سایز کوچک است . همچنین نیاز به جافیوز ندارد که از مزیت