کاتالوگ های ویژه

(FUSE RESET(PPTC (8)

FAN-فن (131)

FUSE (30)

FUSE PLASTIC (8)

GARD FAN (13)

محصولات ویژه

بهترین فروش
  • بهترین فروش
  • فروش ویژه
  • حراجی

FUSE PLASTIC-1/6A-250V

فیوزهای پلاستیکی دارای یک نوار آلیاژ فلزی در داخل است که جریان مدار را حمل می کند. در صورت کوتاه

FUSE PLASTIC-1A-250V

فیوزهای پلاستیکی دارای یک نوار آلیاژ فلزی در داخل است که جریان مدار را حمل می کند. در صورت کوتاه

FUSE PLASTIC-2/5A-250V

فیوزهای پلاستیکی دارای یک نوار آلیاژ فلزی در داخل است که جریان مدار را حمل می کند. در صورت کوتاه

FUSE PLASTIC-2A-250V

فیوزهای پلاستیکی دارای یک نوار آلیاژ فلزی در داخل است که جریان مدار را حمل می کند.در صورت کوتاه بودن

FUSE PLASTIC-3/15A-250V

فیوزهای پلاستیکی دارای یک نوار آلیاژ فلزی در داخل است که جریان مدار را حمل می کند.

FUSE PLASTIC-4A-250V

فیوزهای پلاستیکی دارای یک نوار آلیاژ فلزی در داخل است که جریان مدار را حمل می کند. در صورت کوتاه

FUSE PLASTIC-500MIL-250V

فیوزهای پلاستیکی دارای یک نوار آلیاژ فلزی در داخل است که جریان مدار را حمل می کند.

FUSE PLASTIC-5A-250V

فیوزهای پلاستیکی دارای یک نوار آلیاژ فلزی در داخل است که جریان مدار را حمل می کند. در صورت کوتاه

درباره فروشگاه ما بیشتر بدانید

توضیحات